Jeg brukte nå sommeren 2010 litt av blogge-tiden min på å reflektere med kommentatorer hva dette fenomenet individualiseringsprosessen er. Jeg innrømmer at det har vært veldig essayistisk, og at det ikke alltid har vært en rød tråd mellom blogginnleggene. Og til tider mistet jeg også litt fokus om at det hele dreide seg om individualiseringsprosess og fokuserte mer på de tre konseptene selvutvikling, selvrealisering og dannelsen. Men jeg er likevel glad for at innleggene ble som de ble. Og jeg er glad for alle kommentarene jeg fikk under veis i bloggeprosessen. :-)

Her er lenk til alle lenkene om det.

God lesning!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende