Det jeg kommer til å skrive om nå, kan høres litt sånn new age aktig ut, men det er ikke ment som det. Det er mest ment som tankekors om litt nye tanker jeg har fått om selvtillit de siste dagene…..

Den tanken jeg har gjort fra før om selvtillit og selvbilde, er at det er to forskjellige begreper og størrelser. Man kan ha et godt selvbilde uten å ha bra selvtillit og vica versa. En forenklet definisjonsmessig forskjell: -

  • Selvbilde er det bilde man maler av seg selv, det som er ens identitet og persona. Om det er realistisk, ekte eller falskt, er en annen sak.
  • Selvtillit er tilliten man har til de valgene man treffer og hvor vellykket valgene man foretar seg vil være. Det er her personstyrken/svakheten måles ut i fra hvor modige man er i sine nåtidige valg. Selvtilliten opparbeides gjennom erfaring og belønningsystem, dvs hvor ofte man har lykkes i sine valg. De som har høy selvtillit, har det som oftest fordi de ofte har lykkes og det gjør dem selvklart modigere og styrker selvtilliten.

Men de nye tankene jeg har gjort nå med selvtillit, er også hvordan positiv og negativ energi innvirker på selvtilliten min. For jeg merker med meg selv at når energinivået mitt er på topp, så er selvtilliten også på topp. Når jeg omgås positive mennesker, så gjør det også noe med selvtilliten fordi deres energinivå innvirker på selvtilliten min. Dette er tanker jeg ikke har tenkt før jeg ble kjent med en amerikaner, som har mye positiv energi rundt seg. Og selvtillit-energien hans smitter over på meg! Og motsatt har jeg opplevd når jeg er med folk med mye negativ energi felt rundt seg og som suger til seg min energi: det påvirker selvtilliten min grossalt!. Egentlig irriterer det meg i grunn hvor påvirkelig jeg er av andres energi felt, for jeg burde ha en rotfestet positiv energifelt i meg selv slik at jeg ikke er som en vær-hane i selvtilliten min pga hva slags energi andre har rundt seg! Argh! Men jeg merker at når jeg oppsøker positive ting og positive mennesker i hverdagen min, så skjer det noe magisk med selvtilliten min også, så selvsagt oppsøker jeg disse positive midlene! Så nå for tiden, etter å ha kommet til denne erkjennelsen, så bruker jeg positiv energi som middel til å påvirke folk i mine saltimer på treningstudio og generelt i livet, som igjen styrker selvtilliten min når de sender positiv energi tilbake..yez!

Dette er kanskje kjent kunnskap for de fleste der ute, men veldig ny erkjennelse for meg hvor tett knyttet god selvtillit er til positiv energi.

PS:

Men  husk: positiv energi og eventuelt positiv tenkning er  midler og ikke mål i seg selv i hverdagslykken og lykken generelt i livet . Man blir ikke lykkelig av å tenke positiv eller for den saks skyld å ha høy selvtillit eller godt selvbilde. Jeg har møtt på mennesker som har godt selvbilde og selvtillit uten å være lykkelig. Statestikk som bekrefter dette: amerikanere er de mest positive folkene i verden, men ikke de lykkeligste (kilde : se lenk her, sies i innledningen til forfatterinnen.) Dette fordi lykke ikke er selvbilde ,selvtillit og heller ikke positiv tenkning. De er bare midler i  prosessen det er å nå målet lykken med stor L! :-D

Men hva lykken er, er en annen sak og eventuelt et annet blogginnlegg….too be continiued

og pps:

Dessverre nok har jeg sett mange være for positive og latt det gå på bekostning av virkelighetsforståelsen. Det å være for positiv, gjør en blind for virkeligheten,  noe som igjen har ført til at det har gjort mange feile valg til tross for fakta som sier at de ikke bør gjøre som de har gjort. Feks går de med den attituden: “bare man tenker positivt nok, så vil ingenting gå galt….” og vips: så gikk de inn for det med sin overspilte positive attityde og tryna så det sang etter! Og det bare fordi de trodde at ” bare man tenker positivt, så vil  ingenting gå galt”. Viktig å huske på at positiv tenkning er et virkemiddel for velvære og eventuelt påvirkningskraft på andre, men  ikke virkelighetsforståelse! Objektivitet er virkelighetsforståelse,verken mer eller mindre.

Litt mange digresjoner fra det opprinnelige blogg-innlegget, men håper det syns at det er en viss rød tråd likevel….beklager eventuelt den blogg-kaotiske filosoferingen og takker instendig for om du skjønner hva jeg har prøvd å formidle….:-)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende